App Store Google Play

Судова реформа в Україні: темний ліс на шляху до Європи

13.06.2018 18:00
Судова реформа в Україні: темний ліс на шляху до Європи

Дніпропетровська область неодноразово опинялася в центрі конфліктів, пов“язаних з судовою владою на місцях. Обласні судді протягом багатьох років підігрували недоброчесним громадянам у їхніх злочинних схемах. І важко не погодитися, що подібні інциденти не раз вибухали в тому чи іншому куточку країни. Все це призвело до того, що мешканці області та України загалом втратили довіру до суду і критично ставляться до будь-яких процесів всередині суду.

Справедливість та прозорість судочинства є вагомим критерієм стабільності та відкритості влади. І саме такі вимоги були представлені під час Євромайдану у 2013-2014 роках. Ці ж вимоги ставлять перед українською державою і зараз. У цьому нам активно допомагають й європейські партнери. Саме у відповідь на запит від народу та зарубіжних колег у 2016 році в Україні нарешті розпочався масштабний процес реформування “третьої влади”.

Судова реформа в Україні на рівні із децентралізацією стала однією із ключових програм, яка має наблизити нашу країну на ще один крок до комлексної інтеграції в європейську спільноту. Вже майже два роки держава за підтримки європейських фахівців та консультантів намагається модернізувати судову систему, яка перебувала у стагнації десятки років.

Незважаючи на певні труднощі на шляху до покращення рівня судочинства в Україні, міжнародні партнери не раз запевняли, що українська сторона робить усе можливе аби реформа в державі відбулася в повному обсязі. У свій час Спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Режі Брійя зазначав, що з 1995 року, коли Україна стала членом Ради Європи, остання рекомендувала проведення в країні повноцінної реформи правосуддя відповідно до стандартів Ради Європи. Ці зміни були покликані забезпечити захист прав людини в державі.

Конституційні зміни у сфері юстиції мають вирішальну роль не тільки для судової системи України, але й для історичного розвитку країни та її суспільства в цілому. У той самий час, ряд законодавчих актів, спрямованих на реалізацію цієї реформи, зокрема, нового Закону "Про Конституційний Суд України", нових принципів формування та діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, процес формування нового Верховного Суду, проект змін до процесуальних кодексів України дає підстави відмітити значний прогрес у здійсненні цих поправок.

Окрім юридичних тонкощів реформи, її можна роздивитися як процес, який складається з трьох основних компонентів: прозорість діяльності судів, професійний і громадський контроль, а також належне фінансування судів. Саме ці три складові найкраще визначають ефективність змін у судовій гілці влади в Україні.

Завдяки впровадженню Закону України “Про судоустрій та статус суддів” було утворено три органи контролю за діяльністю судів — це Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія судів України, а також Громадська рада доброчесності. Кожен із цих органів має свій вплив на судову систему та є рушієм успішної реформи судової сфери.

До слова, Громадська рада доброчесності є одним із прикладів європейського підходу до здійснення контролю за державними структурами, адже залучає до цього процесу представників громадських об’єднань, які були скликані Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 11 листопада 2016 року. Громадська рада доброчесності збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді і надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо судді або кандидата на посаду судді). Окрім цього, Рада може надавати висновок про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє. Таким чином суспільство має прямий вплив на “третю владу”.

Ще однією важливою складовою реформи, яка наблизить нас до європейської родини, є відкритість та прозорість судів. Завдяки інноваційним змінам, громадяни України отримали доступ до електронного суду, який покликаний забезпечити прозорість правосуддя, підвищити якість роботи судів, а також забезпечити значну економію державних коштів. Електронний суд надає можливість отримувати інформацію про стан розгляду справи, час і місце розгляду, отримувати судові повістки у вигляді електронних повідомлень, отримувати копії рішень суду електронною поштою тощо. Це значно розширює можливості українців моніторити перебіг судових справ не виходячи з дому.

У реформі також закладено підвищення рівня матеріального забезпечення судів, що унеможливлює здійснення впливу та тиску на судді, а також мотивує до об’єктивного та неупередженого розгляду справ.

Загалом на забезпечення судів у 2017 році було виділено 6,6 млрд грн. У 2018 році ця цифра становить вже 10,6 млрд грн.

З боку Європи впроваджено спеціальний проект "Підтримка впровадженню судової реформи в Україні", який діє з 2016 року. Метою проекту є підтримка незалежності, справедливості та ефективності судової влади шляхом надання допомоги Україні у впровадженні реформ сектора правосуддя у відповідності до стандартів та рекомендацій Ради Європи.

Результатами реалізації цієї ініціативи мають стати чотири пункти:

1. Стандарти Ради Європи та рекомендації інституцій Ради Європи (таких як Венеційська комісія, Консультативна рада європейських суддів тощо) відображено в змінах до конституції та законодавства, що стосується функціонування судової влади в Україні.

2. Система дисциплінарної відповідальності судді в Україні та діяльність існуючих дисциплінарних інституцій (Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів України) відповідають вимогам стандартів та рекомендацій Ради Європи.

3. Концепцію розвитку системи альтернативного вирішення спорів в Україні сформульовано та відповідні механізми  альтернативного вирішення спорів запроваджено, включно з:

- оцінкою існуючої системи арбітражу з точки зору відповідності європейській практиці;

- пілотуванням механізмів медіації в рамках цивільного та кримінального процесу;

- виключенням безспірних справ з судового процесу та передача таких справа до несудових органів.

4. Національні механізми виконання рішень Європейського суду з прав людини функціонують в Україні скоординовано та ефективно та сприяють виконанню відповідних рішень ЄСПЛ на національному рівні.

Що стосується Дніпра, то на початку року Президент України Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію низки місцевих загальних судів і створення замість них окружних.

Даний документ є елементом другого етапу судової реформи. Перший етап судової реформи завершено формуванням нового Верховного Суду. Президент зазначив, що його укази спрямовано на те, щоб "наблизити суди і правосуддя до людей".

Згідно з указом в Україні ліквідуються 117 районних судів і замість них утворюються 50 окружних судів. Відповідно документу були ліквідовані такі суди міста Дніпра:

- Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська;

- Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська;

- Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська;

- Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська;

- Кіровський районний суд міста Дніпропетровська;

- Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська;

- Ленінський районний суд міста Дніпропетровська;

- Самарський районний суд міста Дніпропетровська.

Замість них буде утворено:

- Перший окружний суд міста Дніпра – в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра та Дніпровському районі Дніпропетровської області із місцезнаходженням у місті Дніпрі;

- Другий окружний суд міста Дніпра – в Індустріальному та Самарському районах міста Дніпра із місцезнаходженням у місті Дніпрі;

- Третій окружний суд міста Дніпра – у Соборному районі міста Дніпра та Солонянському районі Дніпропетровської області із місцезнаходженням у місті Дніпрі та селищі міського типу Солоному Дніпропетровської області.

- Четвертий окружний суд міста Дніпра – у Центральному та Шевченківському районах міста Дніпра із місцезнаходженням у місті Дніпрі;

- П'ятий окружний суд міста Дніпра – у Новокодацькому та Чечелівському районах міста Дніпра із місцезнаходженням у місті Дніпрі.

Таким чином, планується оптимізувати роботу судів та підвищити ефективність їхньої роботи.

Втім, як зазначає Станіслав Жолудєв, голова правління громадської організації “Комітет виборців України”, наразі українці майже не помічають процесу судової реформи. І це відбувається не через її неефективність, а через те, що цей проект майже не висвітлюється у ЗМІ, а самі громадяни досі вважають суд “темною справою” і мало зацікавлені в цьому. Виходячи з цього, КВУ планує протягом червня проводити в Дніпрі різноманітні просвітницькі акції, які мають привернути увагу дніпрян до наявних результатів судової реформи в Україні.

"На жаль, інформація про судову реформу відома лише вузькому колу - активістам, політологам, соціологам, чиновникам тощо. Поки що, крім нас, роботою з населенням в цьому плані ще ніхто не займався. Я сподіваюся, що наша робота стане черговою краплею в океані, яка підвищить обізнаність громадян", - зазначив Станіслав Жолудєв.

Окрім роботи із пересічними громадянами, в планах організації проводити регулярні зустрічі між місцевими журналістами та фахівцями судової системи задля налагодження контактів та прямого співробітництва між ЗМІ та “третьою владою”.

Судова реформа дійсно має стати ще однією сходинкою до модернізації України на шляху до Європи. І хоча вона залишається “темним лісом” для українців, державні та недержавні організації роблять усе, аби ці зміни позитивно вплинули на позицію певної частини громадян та зменшили рівень зневіри в Україні загалом. Звичайно, що судова реформа — це поєднання колосальних ресурсів та часу на їхню реалізацію, тому відчути реальні зміни можна буде лиш згодом. Але наявна оцінка з боку європейських партнерів та окремих громадських об’єднань свідчить про те, що рано чи пізно суд в Україні стане саме тією інстанцією, яка дійсно буде справедливо і об’єктивно вирішувати долі українців.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...