App Store Google Play

Укропія, як Україна майбутнього

22.09.2016 10:00
Укропія, як Україна майбутнього

Дискусії про Майбутнє України, породжені Революцією і війною, накопичили достатній потенціал суджень, думок і концепцій для здійснення якісного стрибка: від аналізу того, що відбувається, спроб прогнозувати і створення сценаріїв - до створення картин, чи образів Майбутнього.

Створювати подібні картини - справа невдячна. Як і всякий ідеальний образ, вони легко піддаються критиці. У них неминучі «білі плями», недосліджені компоненти. Картина, як правило, означає радикальний розрив зі справжнім, а тому її набагато легше відкинути цілком як «неможливу» або «неприйнятну».

І тим не менше, без картини - не можна. Щоб побудувати Майбутнє для України, необхідно як мінімум уявляти, яке майбутнє ми будуємо. Без гри образів неможлива гра стратегій. І вже точно - неможливі програми і проекти, які організовують конкретні дії.

Що таке Майбутнє

Майбутнє - це найсильніша метафора, яка в кінцевому підсумку визначає дії і поведінку людини. Це потенційна можливість іншого справжнього і водночас - інструмент для його створення.

Майбутнє завжди множинне - кількість можливих майбутніх безкінечна.

Майбутнє завжди творимо. Воно творимо свідомо, якщо ти суб'єкт (тобто думаєш, проектуєш, твориш). Чи несвідомо, якщо ти об'єкт, і твоє майбутнє творить хтось інший. Це працює як для окремої людини, так і для всіх людських спільнот - від сім'ї до країни.

Майбутнє має квантову природу - процес думання про Майбутнє здатний вплинути на нього.

Майбутнє має граничний характер. Воно принципово недосяжно і не реалізовується на 100%.

Це картина і образ, до якого необхідно свідомо прагнути і наближати своїми діями і рішеннями. Воно ніколи не може бути повним і описаним у всіх деталях, але точно має бути принциповим. А тому майбутнє - це шлях.

Тільки з цієї точки можлива розмова про майбутнє України.

Описаний нижче спосіб - всього лише одна з можливих картин Майбутнього України. Але створювалася вона не на порожньому місці. Багато в чому вона заснована на ідеях українських і зарубіжних футурологів і філософів. Але головне - ця картина відображає збірку тих образів, які народжувалися в ігрових форматах роздумів про Майбутнє України 2014-2016 рр, в яких автор брав участь як ігромастер, гравець або складальник. Образів, які від гри до гри відтворювалися в принципово незмінному вигляді в різних аудиторіях.

Таким чином, ця картина є в тій чи іншій мірі фіксацією «колективного несвідомого» активної частини українського громадянського суспільства, як правило, не пов'язаного з правлячим політичним класом.

Укропія як принцип

Україна майбутнього - це Укропія. Чи не від слова «укроп», а від слів «Україна» і «топос». Тобто, це місце У КРАя знайомого світу, в якому можливий перехід до принципово інших світів.

Таким чином, Україна майбутнього існує на фронтирі. Але це не той фронтир між впорядкованістю і хаосом, між Заходом і Сходом, на якому ми де-факто знаходимося зараз. Це метафізичний фронтир між знайомим світом і іншими (новими світами), який не має відношення до географії. Але що має відношення до онтології.

Україна - місце, де інші світи можуть починатися, де грань між знайомим й іншим - найтонша в світі. Це країна, відкрита іншому і новому. Вона не боїться експерименту - більш того, Експеримент є сутність її буття в світі.

Укропія - країна, в якій немає держави, але є управління. Країна, в якій немає законів, але є право. Країна, в якій немає еліти, але є Служіння.

Хартія

Укропія управляється Хартією. Тобто, універсальним протоколом, в якому викладені принципи співжиття.

Головний з цих принципів - забезпечення свободи самовизначення і самореалізації людини. Тобто - гарантія можливості бути самим собою для кожного громадянина.

Хартія забороняє будь-які форми домінації, включаючи державу, пропаганду будь-яких форм і видів, привласнення чужого майна та позбавлення життя.

Тобто, Хартія гарантує, що кожна людина зможе жити у відповідності зі своїм життєвим укладом. Нікому, ніким і нічим не може бути нав'язаний насильно ні стиль життя, ні переконання, ні розуміння історії, ні мову спілкування.

Порушення цього принципу - тобто, спроби домінувати над іншими з боку людей чи спільнот - строго караються.

Це не означає, що в Укропії немає відносин підпорядкування і ієрархій. Є. Але лише в тому випадку, якщо люди входять в ієрархічні відносини добровільно, і це зареєстровано письмовим (електронним) договором.

Хартію підписує кожен громадянин країни по досягненню повноліття і успішного проходження електронного тесту на знання Хартії. 

Громадяни мають усю повноту свобод, передбачених Хартією. У них три головні обов'язки перед країною.

Перша - захищати країну в разі зовнішньої агресії (всі мають право вільного володіння зброєю і навчаються поводженням з нею).

Друга - сплачувати соціальний внесок.

Третя - брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, які стосуються країни.

Делегування громадських обов'язків іншим особам заборонено, оскільки створює можливість домінації.

Право і договори

Оскільки Хартія є системою принципів, необхідності в законах в Укропії немає. Крім принципів, відносини між людьми і спільнотами регулюються договірним правом. З цієї точки зору Укропії - країна тотальних договірних відносин. Це здається громадянам більш простим і ефективним способом, ніж нагромадження регуляторних норм і постійно мінливих правил гри.

Договори укладаються з приводу і реєструються у світових суддів.

Один з найважливіших принципів Хартії - договори повинні виконуватися. Невиконання договорів трактується як спроба домінувати, тобто як порушення базових принципів співжиття.

Спільноти

Укропія - спільнота спільнот. Тобто, об'єднань, в які люди входять свідомо і добровільно, а не включаються автоматично за фактом народження на даній території або від батьків певного етнічного походження.

Спільноти можуть створюватися на будь-якій основі - територіальної та екстериторіальної, професійної або релігійної. Комерційні компанії також є спільнотами і мають такі ж свободи, як, наприклад, релігійні спільноти або соціальні підприємства.

Відносини всередині них регулюються шляхом договірних відносин між членами спільноти.

У спільнот чотири обов'язки.

Перша - їх діяльність не повинна порушувати Хартію.

Друга - у членів спільноти повинна бути можливість вільного виходу, переходу в інше співтовариство і перебування в декількох співтовариствах одночасно.

Третя - спільнота повинна бути зареєстровано за допомогою простої електронної процедури в загальній базі даних.

Четверта - спільноти відраховують кошти до Фонду спільнот, з якого реалізуються проекти розвитку, які стосуються країні в цілому, містах і територіях.

Можливо (хоча і дискусійно) введення п'ятої обов'язки - піклуватися про членів спільноти, які втратили працездатність.

Як утримати ціле

Ціле в Укропії утримується трьома категоріями людей, покликаних до Служінню. І відповідними інститутами, в рамках яких ці люди діють.

судді

Перша категорія - Судді, світові і верховні.

Мировим суддею може стати будь-яка людина, приведений до присяги. У тому числі це може бути людина, що займається будь-якою іншою діяльністю. Головне - він повинен користуватися довірою тих, чиї договірні відносини він реєструє і чиї суперечки дозволяє. Рішення судді є обов'язковим до виконання, але може бути оскаржене у Верховному Суді.

Верховний суд формується зі світових суддів шляхом електронного жеребкування. Його склад проходить періодичну ротацію. Ці судді в період виконання повноважень не можуть займатися іншою діяльністю. Верховний суд розглядає справи про порушення Хартії - в тому числі, кримінальні. Порушення Хартії, як правило, карається депортацією за межі Укропії і реалізації майна порушника з аукціону.

Винесення неправових, корупційних і несправедливих рішень прирівнюється до порушення Хартії, оскільки дозволяє одній стороні домінувати над іншою.

Сили спеціальних операцій

Друга категорія покликаних Служінню - Сили Спеціальних Операцій. Це - бойовий і високопрофесійний кістяк армії, організований за принципом, що нагадує лицарські ордени.

Вони відповідають за оборону країни від зовнішньої агресії, забезпечують виконання Хартії, а також примушування до виконання рішень судів (якщо в цьому виникає необхідність).

Склад цих сил проходить підготовку і навчання.

Солдати і офіцери договору довічного - на час служби плюс пенсія після відходу в запас.

координатори

Третя категорія - координатори. Люди, які здійснюють управління ключовими процесами в країні, містах і територіях.

Вони також отримують відповідну освіту, подають заявку на заняття посади і чекають моменту ротації, коли електронний жереб вибере кандидата в координатори.

Термін повноважень координатора обмежений трьома роками. Після чого координатор без варіантів припиняє повноваження і повертається до своєї діяльності.

Економіка

З економічної точки зору Укропія - це простір, в якому склався баланс технологічних і економічних укладів. Однак, домінуючі позиції там займає шостий уклад.

Відновлювана енергетика в масштабах окремих домогосподарств, адитивні виробництва і інтернет речей дають можливість кожній людині стати просьюмер - тобто, виробляти товари та послуги, що задовольняють базові потреби - в домашніх умовах або в невеликих співтовариствах.

Економічна свобода, широкий вибір криптовалюта, відсутність необхідності утримувати адміністративний апарат (державний чи корпоративний) дає можливість людям об'єднуватися в співтовариства для ведення економічної діяльності з мінімальним рівнем граничних витрат - артілі, кооперативи, соціальні підприємства.

Економіка спільного користування та дарування стають популярними способами економічної діяльності.

Це не означає, що великого капіталу в країні немає. Навпаки - є корпорації і кластери, які вирішують масштабні економічні та технологічні завдання, що вимагають високої концентрації ресурсів. Однак, спроба монопольної змови і монопольного диктату прирівнюється до спроби домінації, а відповідно - як порушення базових принципів Хартії.

Соціальні внески та інші відрахування

Громадяни Укропії не платять податків. Вони платять соціальний внесок, розмір якого визначається кількістю тих суспільних благ, які отримує людина. За замовчуванням захист і оборона, а також підтримання громадського порядку є такими послугами.

Спільноти громадян, як уже говорилося, сплачують внесок до Фонду спільнот. З цього Фонду фінансується реалізація проектів загальнодержавного значення. Фінансування та реалізація проектів відбувається в рамках прозорої управлінської процедури. Пріоритетність проектів визначається людьми.

Всі натуральні ресурси належать спільноті людей кропу. Тому спільноти, які використовують ці ресурси, сплачують додатковий внесок до Фонду спільнот.

Ухилятися від сплати внесків технічно неможливо, оскільки сплата управляється алгоритмом. Вилучення і знижки не вітаються, оскільки розмір внесків посильний. Однак, вони допускаються для створення деяких стимулів - наприклад, для людей, які навчають своїх дітей в школах і університетах.

Укропія і світ Майбутнього

Своїми внутрішніми правилами гуртожитку кропу створює область низького тиску систем на людину - куди, як у воронку, «засмоктує» інвестиції, креативних людей, авантюристів з апетитом до ризику і експерименту, нові ідеї, нові технології, нові підприємства.

Нескладно припустити, що ця територія свободи викликатиме несприйняття з боку вже сформованих систем (як на Сході, так і на Заході). І тому - породжувати конфлікти того чи іншого масштабу.

Але, по-перше, світ також стрімко змінюється. Шостий економічний уклад розмиває ієрархії знайомого світу і призводить до підвищення ролі структурованих мас не тільки в економіці, але і в політиці, в тому числі міжнародної. А впровадження нових технологій і просьюмерізма послабить вплив економічних важелів тиску одних країн на інші.

По-друге, за умови вмілого використання геополітичного положення на фронтирі кропу має можливість знайти потенційних союзників.

По-третє, нарощування потужності збройних сил може дати хороші стартові позиції для переговорів з будь-якого приводу з ким завгодно.

Нарешті, сама зона низького тиску зробить систему управління більш легкою, не спрощуючи її. Що допоможе пережити практично будь-який сценарій фазового переходу, який сьогодні розглядається для глобального світу. У тому числі - сценарій так званого «нового середньовіччя».

Стратегічні ставки для України

Стратегічна ставка - це місток з реального сьогодення в інше сьогодення. Та точка опори, за допомогою якої ми зможемо «перевернути Землю», тобто радикально змінити ситуацію в країні.

Очевидно, що традиційні ставки на вугілля, метал і зерно - ми не розглядаємо. Вони зазнали вже достатньому рівню критики.

Дуже хочеться зробити ставку на інтелект. Але сьогоднішні реалії говорять, що це передчасно. Не можна ставити на те, що приходить в занепад і зникає. Створення інтелекту і його використання вимагає напруги духовних і фізичних сил людини, а до цього готові не всі в Україні. До того ж, історія показує, що найбільш значущі прориви українці робили завдяки не раціонально-інтелектуальної, а саме емоційно-вольовій сфері.

Тому найбільш вірогідним варіантом стратегічної ставки є самодостатність. Прагнення українців до самодостатності пронизує практично всю вітчизняну історію. Українця за визначенням не хвилює ціле. Його хвилює свій, створюваний ним світ з вишневим садом біля будинку і хрущами, які гудуть над вишнями. Він не хоче ні від кого залежати. Він вважає ганебним жити «в приймах». Він пристосовується до зовнішнього сваволі, але завжди тримає принципову дулю в принциповому кишені, які ніколи не буває принципово порожній.

Це горезвісне «хуторянство» в історії виступало як двигуном, так і гальмом прогресу - економічного, соціального, політичного. Найчастіше - гальмом, оскільки блокувало «довгу волю», повертаючи людей з майданів на власні городи, змушуючи їх робити дуже раціональний вибір між колективним і індивідуальним порятунком на користь останнього.

Наше завдання - прагнення до персональної автаркії і самодостатності перетворити в перетворюючу силу - для людей і країни.

Простіше кажучи: ми повинні сказати - давайте побудуємо Ціле, де кожен зможе бути самодостатнім. Де не буде посередників між людьми і життям і де кожен зможе вступати у взаємодію з іншими не по примусу або від безвиході, але з доброї волі до спільності, яка підсилює окремої людини. Ось з цього і почнеться будівництво принципово інший України.

Чим ми в такому випадку зможемо бути цінні для світу Майбутнього? Саме нашим становищем "у края" інших світів. Зміни завжди йдуть від периферії до центру. Зміни, які почнуться у нас і рішення проблем, які ми створимо, рано чи пізно поширяться на ключових гравців і на весь світ.

Як цього досягти?

Шлях до Майбутнього (а в нашому випадку - до побудови Укропії) - завжди тернистий, складний і довгий. Але це не означає - неможливий.

Ми говорили про стратегічні ставках. А тепер перейдемо до тактичних ставками. Тобто, до тих напрямках, які допоможуть нам вийти на шлях створення іншої України з сьогоднішнього дня. Вони збудовані не в порядку пріоритетності, тому що є пріоритетними однаково і робити їх потрібно одночасно.

Новий суспільний договір

Перше - це, зрозуміло, створення нового Суспільного договору, зафіксованого в новій Конституції. Це дуже важливий і правильний процес. Який, на щастя, вже розпочато. Перезапуск країни без нового Суспільного договору неможливий.

Треба тільки враховувати один важливий момент: мотивація і енергія змін в Україні знаходяться в низхідній фазі. І розраховувати на те, що процес по Суспільному договору буде швидким і знайде безумовну підтримку більшості - не варто.

Процес цей потрібен в першу чергу для того, щоб Система - яка вже прекрасно оклигав від нанесеного Майдану ударом - НЕ законсервувалась остаточно і не переступила ту межу, яку переступила при Януковичі. Адже в цьому випадку нас чекає вже стихійний третій Майдан з непередбачуваними наслідками.

Тому стратегія в даному випадку проста: тримати пальці на горлі системи, але не тиснути.

До речі, з цієї ж точки зору потрібно підтримувати і симулякр «реформ». Самі по собі вони мають мало значення в тому вигляді, в якому реалізуються владою. Але громадський тиск на владу заради проведення реформ разом з процесом створення нового Суспільного договору створюють для системи фронт протистояння. Система - сильний противник, але монозадачний. Їй складно боротися на двох фронтах одночасно. Публічний тиск на зовнішньому контурі повинен відвернути систему від того головного, що буде відбуватися. 

інфраструктура самодостатності

А головне - це якраз друга тактична ставка. Ставка на створення інфраструктури самодостатності.

Необхідно вибудовувати паралельну реальність, в якій люди в ключових питаннях життя обходяться без посередництва держави і корпорацій. Треба вчити їх бути самодостатніми і допомагати їм стати самодостатніми - перш за все, економічно, але так само ментально і політично - як завгодно.

Це означає - створювати структури, в яких люди можуть об'єднуватися і взаємодіяти для отримання доходу і соціальних благ - медицини, освіти, культурного розвитку, чого завгодно - без вертикалей підпорядкування і ієрархій.

Тобто, створювати якісно нові інститути, підприємства, спільноти.

Цей процес може і повинен стати об'єктом соціальних інвестицій.

Необхідно тиснути на великий капітал, який може стати інвестором інфраструктур Третьою промислової революції - тобто, адитивних виробництв, персональної відновлюваної енергетики та інтернету речей.

Зростання питомої ваги самодостатніх людей буде зміцнювати базис перезаснування країни. Без цього зростання, за допомогою однієї лише комунікації ми нічого не досягнемо.

переосмислення історії

Третя тактична ставка - переосмислення нашої історії.

Практично унікальний досвід перезаснування країн показує, що без переписування історії цей процес практично неможливий.

Нам треба відійти від героїко-патріотичної рамки історії, яка зображує українців як людей, які тисячоліттями прагнули створити власну державу.

Треба показати їх як людей, які народжувалися, жили і вмирали, вчилися жити без держави в ті часи, коли без держави було просто ніяк з технологічної точки зору.

Треба показати химерні зигзаги коливань балансу волі і вольності, які провокували падіння і піки розвитку нашого народу в історії.

Нарешті, треба показати досвід побудови гуртожитку по принципам додатковості, який був у нашій історії.

суб'єктність армії

Четверта ставка - підтримка армії і виховання мотивації офіцерської еліти до служіння країні.

Система робить колосальні зусилля для того, щоб розірвати ту унікальну зв'язок суспільства і армії, яка з'явилася в перші місяці агресії і допомогла запобігти воєнній катастрофу.

Але цей зв'язок необхідно підтримувати і посилювати, бо армія повинна зіграти важливу роль в перезаснування країни.

Освіта покоління

Нарешті, п'ята ставка - це утворення.

Тільки воно здатне дати організуючу рамку перезаснування країни спочатку - активної частини населення, а потім і внаслідок цього - всім іншим. Без освіти жодна тактична ставка не зіграє.

Наше покоління має пам'ятати: максимум, чого ми можемо досягти - це добре зіграти роль Мойсея. Але для того, щоб управляти Майбутнім, необхідно утворити покоління Ісуса Навина. Тільки воно зможе перетнути Йордан.

структурування мас

Якщо в цілому говорити про метод соціальних змін, необхідно зрозуміти, що сьогодні ми маємо справу з принциповим і радикальним зрушенням в цій методології.

Ще 200 років тому зміни були справою виключно еліти.

Ще 100 років тому реальні і глибокі зміни могли бути зроблені організованим меншістю, що тяжіє до контреліти.

Двадцяте століття показав безліч прикладів, в яких суб'єктом змін виступали маси, ведені харизматичними вождями.

Наше століття якісно змінює уявлення про зміни та про те, за рахунок чого і як вони відбуваються.

Суб'єктом змін сьогодні виступають не просто маси, а маси, структуровані за допомогою інформаційних, гуманітарних і соціальних технологій.

Структуровані маси сьогодні змінюють економіку, створюючи бізнес-одиниці шостого укладу на нових принципах. Вони змінюють політику, кидаючи виклик елітам і формують чіткий тренд до прямої електронної демократії. Вони змінюють соціальне життя, створюючи інфраструктури спільного володіння, довіри та взаємодопомоги.

Завдання організованої меншості - структурувати маси, знайшовши вузлові точки соціуму і безперервно створюючи в них мережі і структури взаємодії.

І цей шлях в нашому світі залишається єдиним шляхом змін, а значить – дорогою в Майбутнє. 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...
У Дніпрі й на цілій Січеславщині розгортається велика драма маленької людини Коломойського.Щоби сформувати прозелену більшість і залишитися головою облради чи перескочити у крісло голови адміністрації...