App Store Google Play

Врятувати найдорожче

17.07.2010 19:22

"Чорнозем - це цар ґрунтів, він дорожчий за вугілля, дорожчий за золото. " - В .В. Докучаєв  

Земля - то є територія нашої держави. Як об'єкт господарської діяльності людини, вона існує без усякого сприяння з його сторони - як загальний предмет людської праці, як основний засіб виробництва в сільському і лісовому господарстві.

Родючий шар ґрунту - основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті по­стійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Важливою властивістю ґрунтів є їх родючість. Завдяки їй ґрунти є основним засобом виробництва сільськогосподарських продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення добробуту населення. Охорона ґрунтів, раціональне використання, збереження та підвищення їх родючості - неодмінна умова подальшого економічного прогресу суспільства.

Безвідповідальне ставлення сільгоспвиробника і безконтрольність держави за останні роки привели до колосальної втрати чорноземів. Одним із чинників втрати чорнозему є водна ерозія, її розвитку сприяє інтенсивне розорювання схилів пагорбів, а також недотримання елементарних агротехнічних правил обробки ґрунту. Вона зумовлює зміну не лише фізичних властивостей, але й знищує гумусовий горизонт. Внаслідок цього помітно зменшуються запаси гумусу, азоту, фосфору, калію та інших поживних елементів. Зрештою, ґрунт втрачає свою родючість. Площа еродованих земель безперервно зростає i наразі становить до третини від усіх земельних угідь в нашій області. Найiнтенсивнiше ерозiйнi процеси відбуваються на землях, розташованих на пагорбах з великою крутизною схилів. Вони посилюються там, де вирощують просапні культури (овочi, цукровi буряки, соняшник, кукурудзу) i провадять оранку вздовж схилів.

З метою широкомасштабного впровадження природоохоронних заходів у найближчій перспективі необхідно вивести з сільськогосподарського обігу до 10% земель, що дасть змогу істотно зменшити ступінь розораності угідь. Перехід одних земельних угідь в інші називають трансформацією земельного фонду. Завдання підприємств - забезпечити переведення менш продуктивних угідь у більш продуктивні. До таких методів, наприклад, належить заліснення ярів і балок, залуження деградованих земель, переведення природних пасовищ у сіножаті тощо. Аби започаткувати роботу зі збереження чорноземів Дніпропетровщини, необхідна регіональна програма на законодавчій базі нашої держави. Наукові і виробничі кола області повинні напрацювати матеріали для вищеназваної програми та окреслити перспективні шляхи перепрофілювання земель, виведення найкритичніших ділянок в державний земельний фонд під рекультивацію.

Вагомим чинником у збереженні родючого шару ґрунту є тотальний контроль держави за технологією його обробки. Затвердження на рівні обласного сільгоспуправління агротехнічних заходів, спрямованих на ослаблення поверхневого стоку і переведення його у внутрішньоґрунтовий. Розробка технологічних карт обробки ґрунту на схилах дасть можливість зберегти чорноземи. Тільки виконання обробки ґрунтів по горизонталі, "контурне" землеробство зменшують змив ґрунту на 50% і поверхневий стік на 12-99%. Крім агротехнічних заходів збереження ґрунтів, необхідно широко використовувати економічні та юридичні важелі, які є особливо ефективними в умовах ринкових відносин.

Регіональна програма, в розробці якої взяли б участь галузеві вчені, аграрії, юристи, органи влади, є конче необхідною для області. Вона стала б "дорожньою картою" в збереженні чорноземів, контролю за їх використанням. Ціна питання настільки велика, що не звертати увагу на це є злочином державного масштабу. Щоб зрозуміти глобальність цього питання, наведемо розрахунок: на фото поле 94 га . Втрата чорнозему за останні 10 років оцінюється більше як 45-47 тис. м. куб., або ж 750-800 залізничних вагонів. А таких полів багато, і з кожним роком наш чорнозем дедалі змінює колір в бік коричневого і замінюється на ланах глинищами та супісками. Родючий ґрунт сповзає в яри, на дно водойм. Вже і порогів в Дніпрі нема - замулені. І, можливо, в найближчому майбутньому доведеться поєднувати програми збереження малих річок та чорноземів. Транспортуючи після очистки водойм мільйони кубічних метрів мулу на поля за рахунок платника податків. І бездіяльні державні мужі своїми керованими підприємствами надалі братимуть участь в очищенні водойм і відтворенні Українських чорноземів. Можливо навіть, що за таку святу справу їм вручать нагороди.

В нашому регіоні тисячі проблем, на цю тисячу проблем знайдеться сотня людей, які здатні професійно їх проаналізувати, з цієї сотні - не більше десяти, які знають шляхи їх вирішення.

Приведу наостанок слова Ганни Гопко "Ми зараз живемо в країні «колективної безвідповідальності», в країні де є «гілки» влади, але в «гілок» відсутнє «коріння» і «стовбур»".

На мій погляд «коріння» - це наші звичаї, а «стовбур» - родюча земля. А на ваш?

Юрiй ФОМЕНКО, В'ячеслав ГОРОБЕЦЬ

 

 

 

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Юрій Фоменко

Починати треба з себе

Що ми хочемо:- коли люди з українськими прізвищами переконують що їм усе українське - чуждо. (((- коли журналіст просить по буквам продиктувати ім'я Андрея Шептицького. (((- коли шанувальники СРСР про...
Так вишукано піарити свого опонента, як це робить Порошенко, ще не вдавалося нікому)Не знаю, чи стане він Президентом, а от номінантом на яку-небудь премію з цього приводу Петро Олексійович вже удосто...
Світ повинен обертатись навколо кожного населеного пункта окремо. Тоді він почне обертатись навколо України. Для мене завжди був прикладом Олександрівський районний краєзнавчий музей на...
Я зізнаюся відверто: я не був автором ідеї щодо перейменування області, навіть співавтором. Так, я безумовно підтримую заміну комуністичної і чужої назви на рідну, українську і патріотичну. І справа т...