App Store Google Play

Міністерство освіти анулює виші

16.03.2009 18:17

Рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти та науки анульовані ліцензії та припинена діяльність 37 вищих навчальних закладів та їх філій. Про це повідомляє прес-служба міністерства освіти.

Головними причинами анулювання ліцензій стали заяви керівників навчальних закладів про припинення їх діяльності, а також проведені міністерством перевірки.

Зокрема, Міносвіти припинило діяльність Дніпропетровських філій відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" та Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.

 

п/п

Вищий навчальний заклад, якому анульовано ліцензію

Напрям /спеціальність

1

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

(Кременчуцька філія)

 Анульовано ліцензію повністю відповідно до заяви керівництва ВНЗ

2

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

(Херсонська філія)

 Анульовано ліцензію повністю відповідно до заяви керівництва ВНЗ

3

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

(Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини )

 Анульовано ліцензію на підготовку бакалаврів з напряму підготовки "Реклама і зв'язки з громадськістю" відповідно до заяви керівництва ВНЗ

4

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

(Сумський гуманітарний інститут)

 Анульовано ліцензію за численні і суттєві порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг на підготовку бакалаврів та спеціалістів з напрямів, спеціальностей: "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (Менеджмент),

"Переклад", (Філологія),

"Дизайн", "Соціальна робота" (Соціологія),

"Фізична реабілітація" (Здоров'я людини), "Фізична реабілітація", "Правознавство",

"Харчові технології та інженерія",

молодших спеціалістів зі спеціальності "Правознавство".

5

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (Броварська філія)

 Анульовано ліцензію за численні і суттєві порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг на підготовку бакалаврів з напрямів "Фізична реабілітація" (Здоров'я людини), "Дизайн", "Облік і аудит".

6

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (Васильківська філія)

 Анульовано ліцензію за численні і суттєві порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг на підготовку бакалаврів з напряму "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" ("Менеджмент"), молодших спеціалістів зі спеціальності "Видавнича справа та редагування".

7

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (Полтавський інститут економіки і права)

 Анульовано ліцензію за порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг на підготовку магістрів зі спеціальності "Соціальна робота"; на підготовку

спеціалістів і магістрів зі спеціальності "Маркетинг"; на підготовку спеціалістів зі спеціальностей "Менеджмент організацій" та "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

8

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

(Карпатський інститут підприємництва (м. Хуст)

 Анульовано ліцензії відповідно до заяви навчального закладу та враховуючи результати перевірок, проведених МОН, в ході яких було виявлено порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

на підготовку магістрів зі спеціальності "Соціальна робота"

9

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

(Вінницький соціально-економічний інститут)

 Анульовано ліцензії відповідно до заяви навчального закладу та враховуючи результати перевірок, проведених МОН, в ході яких було виявлено порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти:

-на підготовку бакалаврів та спеціалістів з напряму підготовки  "Економіка та підприємництво", спеціальності "Банківська справа";

-на підготовку магістрів зі спеціальностей "Екологія та охорона навколишнього середовища" та "Облік і аудит",

-на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності "Комерційна діяльність".

10

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

(Рівненський інститут)

 Анульовано ліцензії відповідно до заяви навчального закладу та враховуючи результати перевірок, проведених МОН, в ході яких було виявлено порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

на підготовку бакалаврів з напряму підготовки "Дизайн".

11

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

(Дніпропетровська філія)

 Анульовано ліцензії відповідно до заяви навчального закладу та враховуючи результати перевірок, проведених МОН, в ході яких було виявлено порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей "Банківська справа" ("Фінанси і кредит"), "Бухгалтерський облік", "Комерційна діяльність", "Правознавство"

12

 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

(Запорізька філія)

 Анульовано ліцензії відповідно до заяви навчального закладу та враховуючи результати перевірок, проведених МОН, в ході яких було виявлено порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

на підготовку бакалаврів і спеціалістів з напрямів підготовки, спеціальностей, "Психологія" та "Соціальна робота".

13

 Галицький інститут (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

 Припинено освітню діяльність у сфері вищої освіти, що здійснюється без ліцензії МОН

(термін дії ліцензії закінчився 01.07.2007р.)

14

 Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

(Дніпропетровська філія)

 Анульовано ліцензію на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності "Бухгалтерський облік"

15

 Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

(Чернівецька філія)

 Анульовано ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямом

(спеціальністю)

"Економіка і підприємництво" ("Облік і аудит");

Анульовано сертифікат про акредитацію спеціальності "Бухгалтерський облік".

16

 Державний інститут підготовки кадрів

(Західний відокремлений структурний підрозділ)

 Анульовано ліцензію на перепідготовку спеціалістів зі спеціальності

"Облік і аудит";

17

 Донбаська державна машинобудівна академія

(НКЦ у м. Макіївка)

 Анульовано ліцензію на підготовку бакалаврів та спеціалістів з напряму, спеціальностей:

"Економіка і підприємництво"

"Фінанси",

"Облік і аудит"

18

 Донбаська державна машинобудівна академія

(НКЦ у м. Торез)

 Анульовано ліцензію на підготовку бакалаврів та спеціалістів з напряму, спеціальностей:

"Економіка і підприємництво"

"Фінанси"

"Економіка підприємства"

19

 Донбаська державна машинобудівна академія

(Єнакіївський інженерний факультет)

 Анульовано ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямами:

"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", "Електронні пристрої та системи".

20

 Івано-Франківський коледж фізичного виховання

 Анульовано ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямом "Фізичне виховання і спорт"

21

 Інститут підприємництва та сучасних технологій

 Анульовано ліцензію за заявою ВНЗ та рішенням загальних зборів засновників

22

 Київський університет ринкових відносин (Вінницька філія)

 Анульовано ліцензію на підготовку бакалаврів з напрямом (спеціальністю)

"Економіка і підприємництво" ("Фінанси")

23

 Миколаївський навчально-науковий  інститут Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова

 Анульовано ліцензію Одеського національного університету імені І.І.Мечникова для Миколаївського навчально-наукового інституту

24

 Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі

 Анульовано ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму підготовки, спеціальностей:

"Мистецтво" ("Дизайн)), спеціальності, "Дизайн" за денною та заочною формами навчання 

25

 Міжнародний інститут міжкультурної комунікації

 Припинено освітню діяльність у сфері вищої освіти, що здійснюється без ліцензії МОН

26

 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

(Первомайський політехнічний інститут)

 Анульовано ліцензію на підготовку спеціалістів зі спеціальності "Облік і аудит"

27

 Нікопольський економічний університет

 Анульовано ліцензію на підготовку спеціалістів зі спеціальностей:

"Облік і аудит",

"Маркетинг",

"Менеджмент організацій"

28

 Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

(Донецький навчально-науково-виробничого центру)

 Припинено освітню діяльність у сфері вищої освіти, що здійснюється без ліцензії МОН.

29

 Полтавський інститут економіки і менеджменту "Світоч"

 Анульовано ліцензію на підготовку бакалаврів за напрямом (спеціальністю)

"Економіка і підприємництво" ("Облік і аудит");

30

 Прикарпатський фінансово-економічний коледж

(м. Старий Самбір)

 Припинено підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей "Фінанси і кредит", "Оціночна діяльність", "Бухгалтерський облік", як таку, що здійснюється без ліцензії МОН.

Анульовано ліцензію на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності "Організація туристичного обслуговування".

31

 Природничий коледж

 Припинено діяльність у сфері загальної середньої освіти та вищої освіти з напрямів підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "Геодезія, картографія та землеустрій".

32

 Таврійський коледж комп'ютерних технологій

 Анульовано ліцензію на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності "Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем"

33

 Українська академія бізнесу та підприємництва

(Житомирський факультету бізнесу)

 Припинено освітню діяльність у сфері вищої освіти, що здійснюється без ліцензії МОН

34

 Українська державна академія залізничного транспорту

(Краснолиманський заочний факультет)

 Анульовано ліцензію на підготовку бакалаврів за "Електромеханіка", "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

35

 Університет "Львівський Ставропігіон"

 Анульовано ліцензія на підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів з напрямів, спеціальностей: "Право", "Правознавство", "Туризм" ("Туризм"), "Педагогічна освіта", "Соціальна педагогіка", "Практична психологія", "Економіка і підприємництво", "Фінанси", "Філологія", "Прикладна лінгвістика".

Припинено освітню діяльність з підготовки бакалаврів з напряму 0804 Комп'ютерні науки "Інтелектуальні системи прийняття рішень".

36

 Харківський національний автомобільно-дорожній університет для Навчально-консультативного пункту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету при Куп'янському автотранспортному технікумі

 Анульовано ліцензію

відповідно до заяви навчального закладу

37

 Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет

 Припинено освітню діяльність у сфері вищої освіти, що здійснюється без ліцензії МОН.

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Так вже склалось в українській національній традиції, що практично у кожній родині є певного роду звичай час від часу навідувати померлих родичів, аби утримувати їх могили у належному стані. Це є вияв...
Що таке історія без філософії? Просто набір суперечок академічних істориків. І ті суперечки вже завели в такі тупіки суспільство … що виходити з них потрібно десятиліттями. А з деяких тупіків і...
Максим Мірошниченко

Україна, формула Штайнмайера...

В юності, коли читав як розчленували Першу Чехословацьку республіку, ніяк не міг второпати, як п'ята армія у Європі з доволі нормальним озброєнням та укріпрайонами у гірських, важкодоступних Судетах м...
Почитав тут молодих революціонерів. З кількома навіть поспілкувався особисто по телефону. Суцільний занепад духу. «Всьо пропало! Та що би я та ще раз, та воювать пішов?! Та ні в жисть! В революц...